You are here

List of Services

Lista de servizos do Consello de Contas

Descrición Accións
XEN0101 Presentación de solicitude xenérica
See more
Start transact
TRA0101 Dereito de acceso á información pública
See more
Start transact
FIS0101 Comunicacions e denuncias
See more
Start transact
FIS0201-Remisión de contratos das entidades da Comunidade Autónoma non integradas no sector público local
See more
Start transact
FIS0301 Remisión de convenios das administracións da Comunidade Autónoma distintas das entidades locais
See more
Start transact
FIS0401 Remisión de documentación de fiscalizacións da Área de Coordinación
See more
Start transact
FIS0501 Remisión de documentación de fiscalizacións da Área de Conta Xeral
See more
Start transact
FIS0601 Remisión de documentación de fiscalizacións da Área de Corporacións Locais
See more
Start transact
FIS0701 Remisión de documentación de fiscalizacións da Área de Institucional
See more
Start transact
FIS0702 -Remisión de contas anuais por parte das entidades non integradas na Conta Xeral da Comunidade Autónoma
See more
Start transact

Pages

Lista de servizos externos

Descrición Accións
Rendición da Conta Xeral de entidades locais
See more
Remisión de contratos de entidades locais
See more
Remisión de convenios de entidades locais
See more
Remisión de acordos contrarios aos reparos formulados polos interventores das entidades locais
See more