You are here

List of Services

Lista de servizos do Consello de Contas

Descrición Accións
FIS0801 Remisión de documentación de fiscalizacións da Área de Sergas
See more
Start transact
FIS0901 Remisión de plans e informes de auditoría e de control financeiro da Área de Conta Xeral
See more
Start transact
PCO0101 Remisión de información nas avaliacións e seguimento dos sistemas de prevención da corrupción. Área de Coordinación.
See more
Start transact
PCO0201 Remisión de información nas avaliacións e seguimento dos sistemas de prevención da corrupción. Área de Conta Xeral.
See more
Start transact
PCO0301 Remisión de información nas avaliacións e seguimento dos sistemas de prevención da corrupción. Área do Sergas.
See more
Start transact
PCO0401 Remisión de información nas avaliacións e seguimento dos sistemas de prevención da corrupción. Área de Institucional.
See more
Start transact
PCO0501 Remisión de información nas avaliacións e seguimento dos sistemas de prevención da corrupción. Área de Corporacións Locais.
See more
Start transact

Pages

Lista de servizos externos

Non existen resultados.