Vostede está aquí

Servizos

Inclúe todos os trámites operativos actualmente na sede electrónica.

Para verificar a validez dos certificado desta sede electrónica.

Mediante este servizo, poderá comprobar a sinatura electrónica e a integridade e autenticidade dun documento asinado dixitalmente.