Vostede está aquí

Lista de Servizos

Requirimentos para o acceso aos servizos:

  • Todos os servizos do Consello de Contas requiren ter un certificado dixital de usuario para identificarse no trámite
  • No equipo do usuario debe estar instalada a aplicación Autofirma antes de efectuar o trámite, tal e como se indica na documentación de axuda. Os servizos externos ao Consello poderán ter outros requirimentos, que deberán ser consultados na documentación dispoñible no propio servizo.

Lista de servizos do Consello de Contas

Descrición Accións
FIS0801 Remisión de documentación de fiscalizacións da Área de Sergas
Ver máis
Comezar trámite
FIS0901 Remisión de plans e informes de auditoría e de control financeiro da Área de Conta Xeral
Ver máis
Comezar trámite
PCO0101 Remisión de información nas avaliacións e seguimento dos sistemas de prevención da corrupción. Área de Coordinación.
Ver máis
Comezar trámite
PCO0201 Remisión de información nas avaliacións e seguimento dos sistemas de prevención da corrupción. Área de Conta Xeral.
Ver máis
Comezar trámite
PCO0301 Remisión de información nas avaliacións e seguimento dos sistemas de prevención da corrupción. Área do Sergas.
Ver máis
Comezar trámite
PCO0401 Remisión de información nas avaliacións e seguimento dos sistemas de prevención da corrupción. Área de Institucional.
Ver máis
Comezar trámite
PCO0501 Remisión de información nas avaliacións e seguimento dos sistemas de prevención da corrupción. Área de Corporacións Locais.
Ver máis
Comezar trámite

Páxinas

Lista de servizos externos

Non existen resultados.