Vostede está aquí

Verificación de CSV

Os documentos electrónicos xerados pola Sede Electrónica do Consello de Contas inclúen un conxunto de números e letras coñecido como CSV

Mediante este servizo, poderá comprobar a sinatura electrónica e a integridade e autenticidade dun documento asinado dixitalmente. Só ten que introducir neste recadro o CSV que aparece impreso no documento que desexa verificar.

No caso de que o documento sexa válido, tamén terá a posibilidade de obter unha copia do orixinal en formato electrónico.